Travelgenio

Plus Annulatieverzekering

Krijg de kosten* van uw boeking terugbetaald als u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om te reizen. De meest uitgebreide annulatiegarantie op de markt!

logo_cancellation_insurance_plus2Wist u dat als u na het boeken door een onvoorziene gebeurtenis niet op reis kan, u de kosten van uw boeking waarschijnlijk niet terugbetaald krijgt? De goedkoopste luchtvaarttarieven zijn gewoonlijk van het type “toeristenklasse met restricties”, hetgeen inhoudt dat er geen wijzigingen en annuleringen zijn toegestaan en dat, als u, om welke reden dan ook, ook al is het door overmacht, niet in staat bent om te reizen, u de kosten van uw boeking niet kan terugbetaald krijgen.

Als het gekozen tarief al een terugbetaling in geval van annulering toelaat, is de terugbetalingstermijn afhankelijk van de interne procedures bij de luchtvaartmaatschapijen, hetgeen betekent dat het soms lang kan duren alvorens u terugbetaald wordt.

Als u uw reis, om welke reden dan ook, moet annuleren, kan u met onze Plus annulatieverzekering, binnen de 15 dagen, 85% van de kostprijs ervan terugkrijgen.

Om deze verzekering af te sluiten dient u tijdens het boeken alleen maar de annulatieverzekering Plus toe te voegen. Hou er rekening mee dat de annulatieverzekering alleen tijdens het boeken online kan worden afgesloten en niet later aan de boeking kan worden toegevoegd.

Als u na het afsluiten van de verzekering uw boeking moet annuleren, dient u ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen en te vermelden dat u de verzekering minstens 24 uur vóór de voorziene vertrektijd van de eerste vlucht van uw boeking hebt afgesloten. Dit kan via dit contactformulier of per fax op +34-91-754-5683.

Na ontvangst van de annulatieaanvraag en de noodzakelijke documenten zullen wij uw zaak in behandeling nemen. Binnen de 15 dagen zal (*) 85% van de kostprijs van de boeking aan u worden terugbetaald (met uitsluiting van beheerskosten, administratieve kosten, servicekosten en kosten voor aanvullende diensten).

Hou er rekening mee dat de verzekering de annulatie van de volledige boeking, en geen gedeeltelijke annulaties, dekt.